Over ons

Dit zijn wij

Welkom bij Rhenam Wonen! Rhenam Wonen is het resultaat van een fusie tussen de Rhenense Woningstichting en Woningstichting Amerongen. De naam is — heel herkenbaar — een samenvoeging van de plaatsnamen Rhenen en Amerongen. Daarmee benadrukken we het belang dat we hechten aan lokale verankering. Rhenam Wonen is werkzaam binnen de gemeenten Utrechtse Heuvelrug (in de kernen Amerongen, Maarn, Overberg en Leersum) en Rhenen (in de kernen Rhenen, Elst en Achterberg) en heeft ruim 2800 woningen in eigendom.

Onze missie

Als nabije buur staan wij ervoor dat onze huurders prettig kunnen wonen in een woning die betaalbaar en passend is, in een woon- en leefomgeving waar zij zich thuis voelen en trots op zijn.

De menselijke maat in wonen

De menselijke maat in wonen staat voor ons centraal. Dat betekent dat wij dicht bij onze huurders willen staan, het gezicht in de wijk en buurt willen zijn en vraagstukken van onze huurders in beeld willen hebben. Zo kunnen we, waar nodig, maatwerk aan onze huurders leveren.

We zorgen dat de uitvoering van onze kerntaak rondom wonen op orde is, zodat we sociaal-maatschappelijk betekenis voor mensen kunnen hebben. Geluk in wonen en leven gaat voor Rhenam over een (t)huis in de buurt. Een plek waar goed wonen en (samen)leven elkaar versterken.

In onze buurten zijn we een betrouwbare en lokaal verankerde (netwerk)partner met heldere grenzen, die het lef heeft om maatschappelijke problemen aan te pakken, ook als we daarvoor over grenzen heen moeten kijken. We zijn toegankelijk, aanspreekbaar en gaan actief in dialoog met onze omgeving.

Onze doelgroep

Binnen de huidige woningmarkt is het voor veel huishoudens lastig om een passende en betaalbare woning te vinden. Om onze volkshuisvestelijke en maatschappelijke meerwaarde en impact zo groot mogelijk te maken, kiezen wij ervoor om ons te richten op de huishoudens met een belastbaar jaarinkomen tot en met € 47.699 (voor eenpersoonshuishoudens) en tot en met € 52.671 (voor meerpersoonshuishoudens) (prijspeil 2024). Juist voor deze doelgroep zien wij zeer geringe kansen op de woningmarkt die marktpartijen vanwege het onrendabele bedrijfsmodel niet zullen oppakken.

Wij zijn bereid om te kijken welke bijdrage wij binnen onze bestaande voorraad kunnen leveren aan het huisvesten van middeninkomens. Hiervoor maken we gebruik van de wettelijke ruimte om de woningen flexibel toe te kunnen delen. Daarbij staat voor ons voorop, dat het huisvesten van middeninkomens niet substantieel ten koste mag gaan van onze investeringsruimte en opgaven voor de doelgroep van beleid.