Wij willen graag dat u prettig woont. Rhenam Wonen investeert daarom (ook) in leefbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk bij nieuwbouwprojecten, duurzaamheid en bij mutatie. Meer informatie kunt u vinden op www.politiekeurmerk.nl
  • Preventieve tips, bijvoorbeeld voorlichting op het gebied van veiligheid.
  • Het aanpakken van overlastproblemen, samen met andere direct betrokkenen.
  • Het bestrijden van hennepteelt in ons bezit, samen met politie, provincie en de gemeente Rhenen. 
  • Participeren in het Sociaal Domein (gemeente Rhenen).
  • Het leveren van een (financiële) bijdrage aan de parkeerproblematiek (De Kleine Kampen)
  • Het investeren in verbetering van de openbare ruimte, daar waar Rhenam Wonen bezit heeft (achterpaden, erfafscheidingen). 

 

Onderzoek

Wij willen graag weten wat onze huurders belangrijk vinden. We voeren daarom regelmatig onderzoek uit op het gebied van leefbaarheid.