Nieuwbouw

Wij proberen jaarlijks zoveel mogelijk nieuwe woningen toe te voegen binnen onze financiële mogelijkheden. Ook is er in de Nationale Prestatieafspraken opgenomen dat woningcorporaties hun focus (nog) meer moeten leggen op het bouwen van nieuwe woningen. Wij zijn dan ook druk bezig met het maken van plannen of het bouwen van nieuwe woningen om ons steentje bij te dragen aan de voorraad sociale huurwoningen. 

De Nationale Prestatieafspraken

De Nationale Prestatieafspraken zijn afspraken tussen woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties om gezamenlijke doelstellingen te bereiken op het gebied van volkshuisvesting. De prestatieafspraken richten zich op verschillende aspecten, zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid van sociale huurwoningen.

Deze prestatieafspraken hebben als doel om de belangen van huurders te behartigen en te zorgen voor voldoende en betaalbare huisvesting. Ze worden opgesteld op basis van lokale en regionale behoeften en omstandigheden. Voorbeelden van afspraken zijn het realiseren van een bepaald aantal nieuwe sociale huurwoningen, het verduurzamen van bestaande woningen, het bevorderen van gemengde wijken, of het verbeteren van de leefbaarheid in bepaalde buurten. 

Meer weten over de Nationale Prestatieafspraken? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid