Onderhoud dat in 2022 gepland is door Rhenam Wonen
Voor 2022 staat weer behoorlijk wat onderhoud op het programma. Of we ook alles daadwerkelijk kunnen uitvoeren, hangt af van een aantal factoren. Zo kunnen werkzaamheden door bijvoorbeeld slecht weer vertraging oplopen en wellicht pas in 2023 worden uitgevoerd.

Energieprojecten

Verduurzaming Rhenen

Tot vandaag de dag zijn we bezig met het verduurzamen van ons woningbezit. De aannemers Weijman Vastgoedonderhoud en Aannemingsmaatschappij J. Bouman zijn druk bezig met het verbeteren van de woningen. In samenwerking met adviesbureau Atriensis projecten worden de plannen tot stand gebracht en worden de woningen energiezuiniger gemaakt.

 

Energetische maatregelen

De woningen van Rhenam wonen worden energetisch verbeterd. Wat er precies gebeurt verschilt per complex. U moet denken aan de volgende maatregelen:

  • Aanbrengen van spouwmuurisolatie. De spouw is de ruimte tussen de binnen- en de buitenmuur.
  • Aanbrengen van dakisolatie en nieuwe dakpannen aan buitenzijde van de woning
  • Aanbrengen van HR ++ beglazing inclusief zelfregulerende ventilatieroosters in bestaande kozijnen. In sommige gevallen worden de bestaande kozijnen vervangen door nieuwe houten of kunststof kozijnen. De kozijnindeling blijft hetzelfde.
  • Aanbrengen vraag gestuurde mechanische ventilatie. Een CO2 sensor in de woonkamer zorgt voor een gezond leefklimaat in de woning. De ventilatie is daarnaast met een standenschakelaar in de keuken te regelen.
  • Plaatsen van zonnepanelen op het dak. De elektriciteit die deze zonnepanelen opwekken, gebruikt de huurder in de woning.

 

De bewoners die aan de beurt zijn krijgen ruim van te voren te horen dat hun woning op de planning staat om verbeterd te worden. Vervolgens krijgen bewoners een uitnodiging voor een bewonersavond om geïnformeerd te worden over de gemaakte plannen.

 

 

Sociaal statuut
Voor de renovaties, maar ook sloop en nieuwbouw, is een sociaal statuut opgemaakt. Hierin leest u wat uw rechten en plichten zijn. Wordt uw woning energetisch verbeterd, dan zijn enkel de artikelen over renovatie bij u van toepassing.

Klik hier voor het sociaal statuut

 

Verduurzamingsteam
Inmiddels hebben we zo'n 450 woningen energetisch verbeterd. Het proces verloopt geheel volgens plan. Sinds kort zijn drie wijkconsulenten toegevoegd aan het projectteam. Charlotte van Kessel, Wijnanda van Eeuwen en Sabine van Wijk. Heeft u niet-technische vragen over de verduurzaming, dan kunt u contact opnemen met de wijkconsulent. In de brochures die wij de bewoners overhandigen, staan de contactgegevens van de desbetreffende consulenten vermeld.

 

Nazorg en verduurzaming
Na de verduurzaming van een woning brengt Charlotte van Kessel een bezoek aan de bewoners ervan. Zij vraagt hen of ze tevreden zijn met de uitgevoerde energetische maatregelen. Of ze daardoor al hebben bespaard op de energiekosten. Daarnaast geeft Charlotte graag allerlei besparingstips.