Nieuwbouw

Appartementen

 

Juni 2022
Het bouwbord geeft een impressie van het nieuw te bouwen appartemencomplex. Directeur/bestuurder Karel Boonen en wethouder Barth van Eeten hebben het bouwbord onthuld. Met de voorbereidende werkzaamheden is inmiddels gestart.

Februari 2022
In week 7 wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden (vanaf 14 februari) en wordt het bouwterrein afgezet met hekken. Daarna wordt in week 8 en 9 (21 februari t/m 4 maart) het terrein bouwrijp gemaakt. Bestaande struiken en wortels worden verwijderd, de grond geëgaliseerd en enkele bomen worden gekapt. De bomen die blijven staan worden gesnoeid. Op een later tijdstip worden er weer nieuwe bomen geplant in de tuin rondom het nieuwe complex.  

December 2021
Alle vergunningen voor het project Lijsterberg zijn rond. In 2022 zal bouwbedrijf Van Driesten B.V. met de bouw van 20 appartementen starten. De exacte datum voor de start van de bouw is nog niet bekend vanwege de schaarste aan middelen in de bouwwereld. 

September 2021
In december 2020 heeft Rhenam Wonen een aanvraag omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Rhenen. In de zomer van 2021 is het nieuwbouwproject ter inzage gelegd bij de gemeente Rhenen. Op 17 september 2021 is de omgevingsvergunning verleend en is inmiddels definitief.

Appartementen
Het bouwplan omvat de bouw van 20 appartementen met bijbehorende parkeerplaatsen die volgens de normen van Woonkeur worden gebouwd. Zij zijn levensloopbestendig. Dat wil zeggen dat de appartementen voldoende niveau hebben aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid, flexibiliteit en aanpasbaarheid. Het complex met 20 appartementen is een ontwerp van InTex Architecten uit Arnhem. Het gebouw bestaat uit twee vleugels met daartussen een entree met trappenhuis en lift. De vleugel langs de Lijsterberg heeft twee woonlagen en de andere vleugel achter op het terrein heeft drie woonlagen. Op het eigen terrein van het wooncomplex komen 28 parkeerplaatsen en een binnentuin.

Doelgroep
De doelgroep die voor deze woningen in aanmerking komt is één- en tweepersoonshuishoudens. Bijzonder aan de uitwerking is dat dit het eerste appartementencomplex wordt dat door Rhenam gasloos wordt gebouwd. Wij hopen eind volgend jaar te starten met de bouw van deze appartementen.

Aan de Lijsterberg in Rhenen heeft Rhenam Wonen een optie op een perceel grond met de intentie daarop appartementen te bouwen. Na een stedenbouwkundig onderzoek en nauw overleg met de gemeente Rhenen is in 2019 gestart met de ontwikkeling van appartementen. Daartoe hebben wij inTex Architecten ingeschakeld die voor ons een schetsontwerp heeft gemaakt. Met dit ontwerp heeft het bestuur van Rhenam alsmede het college van B&W ingestemd. Vervolgens is dit plan uitgewerkt tot een definitief ontwerp en is in december 2020 de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente.

 

 

Details

Aantal woningen 20
Status Gestart
Start project 02-05-2022
project-image_2867
project-image_2911