Zicht op 70 flexwoningen

Op 22 november tekenden we, samen met de gemeente Rhenen, een overeenkomst voor het beheer van 20 flexwoningen in de gemeente Rhenen. De gemeente wil investeren in 20 flexwoningen, die door Rhenam Wonen worden beheerd. De 20 woningen blijven tien jaar staan en gaan dan naar een andere locatie. De volgende 50 flexwoningen willen wij zelf realiseren, met het vooruitzicht dat deze woningen langer blijven staan. De flexwoningen voorzien in een grote behoefte aan betaalbare en flexibele huisvesting.

Verminderen van het woningtekort

“Er is dringend extra woonruimte nodig in onze gemeente”, aldus wethouder Van Laar. “We zien dat veel starters op dit moment geen woonruimte kunnen vinden, maar er is ook snel extra woonruimte nodig voor statushouders en andere urgenten, zoals alleenstaanden als gevolg van een echtscheiding. Daarom willen we 150 flexwoningen realiseren voor eind 2026, verspreid over meerdere locaties.”

Toewijzing en beheer tijdelijke flexwoningen door Rhenam

“De toewijzing en het beheer van de huurwoningen gaan wij oppakken”, vertelt Wieke van Veldhuizen, onze directeur-bestuurder. “Dat is onze core business. Het is daarom logisch dat wij dat ook voor deze huurwoningen gaan doen. Met deze flexwoningen kunnen we veel woningzoekers sneller helpen.” De komende 10 jaar heeft Rhenam diverse nieuwbouw- en renovatieprojecten. “Ook daarvoor hebben we de komende jaren nog flink veel tijdelijke huisvesting nodig.”

Financieel haalbaar

Voor de aanschaf en plaatsing van 20 flexwoningen aan de Binnenweg wil de gemeente ruim drie miljoen euro beschikbaar stellen. Rhenam Wonen is bereid om het volledige beheer van deze 20 flexwoningen aan de Binnenweg uit te voeren. Daarnaast wil Rhenam investeren in de volgende 50 flexwoningen. De gemeente wil hiervoor locaties beschikbaar maken.

Na 10 jaar verplaatsen

Beide organisaties willen na 10 jaar een flink aantal flexwoningen bij voorkeur verplaatsen naar een meer permanente locatie. Ook wethouder Van Laar ziet daarvoor kansen: “Bij de onderzoeken voor mogelijke woningbouw aan bijvoorbeeld de Nieuwe Meent en Achterberg Zuid nemen we deze opties mee.”