Tegemoetkoming voor huurders met blokverwarming

Bericht van 6 maart

Eind 2022 hebben Nederlandse huishoudens met een eigen verwarmingsinstallatie een tegemoetkoming ontvangen van de overheid. Zij ontvingen twee keer € 190,- vanwege de hoogopgelopen energieprijzen. Huurders die in een complex met blokverwarming wonen, vielen buiten deze regeling en ontvingen dus geen compensatie. Voor deze huishoudens heeft de overheid nu een andere regeling bedacht: de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB).

Wat is de Tijdelijke Tegemoetkoming Blokaansluitingen (TTB)?
De TTB is een tegemoetkoming voor huishoudens die gebruik maken van een collectieve verwarmingsvoorziening, ook wel ‘blokverwarming’ genoemd. De compensatie is bedoeld voor huishoudens die eind 2022 geen compensatie hebben gekregen. Een groot deel van onze huurders heeft blokverwarming en komt dus in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Hoe wordt de tegemoetkoming uitgekeerd?
De uitvoering van de regeling ligt bij ons. Wij kennen de tegemoetkoming toe door het maandelijks voorschotbedrag voor stookkosten te verlagen bij huurders die hier recht op hebben. Hoeveel dat precies zal zijn is nu nog niet bekend, aangezien nog niet alle details omtrent de TTB zijn vrijgegeven.  

Wanneer hoor ik meer over de TTB?
Wij doen ons best om de tegemoetkoming vanuit de TTB zo snel mogelijk te regelen. Wij sturen een brief naar iedere bewoner die recht op de tegemoetkoming heeft. In deze brief vermelden wij de hoogte van de tegemoetkoming die in mindering zal worden gebracht op het maandelijkse voorschotbedrag voor de stookkosten. Houd de brievenbus dus in de gaten!

Update 24 oktober

Wij hebben voor alle woningen die in aanmerking komen aanvragen ingediend. De Belastingdienst heeft de ontvangst bevestigd en de eerste goedkeuringen zijn bij ons binnen. Dit betekent dat Ista - de partij die de afrekening van de servicekosten voor u regelt - bijna van start kan gaan met het in mindering brengen van de TTB op de afrekening van de stookkosten. Meer informatie volgt!

 

Update 6 december

De Belastingdienst heeft alle aanvragen goedgekeurd en het geld is binnen! Wij kunnen dus van start met het verdelen van de TTB.

Hoe wordt de TTB verdeeld?
Wij willen de TTB op een zo eerlijk mogelijke manier verdelen, wat betekent dat wij iedereen binnen eenzelfde complex één gelijk bedrag toe willen kennen. Dit is in tegenstelling tot wat de regeling voorschrijft, maar gelukkig heeft de Belastingdienst ons voorstel goedgekeurd. Wij kunnen dus van start met het verdelen van de TTB. Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de afrekening stookkosten.

Wel zijn we nog in gesprek met de Belastingdienst over de hoogte van de toekenning. Wij vinden dat we recht hebben op een hogere toekenning met betrekking tot het tweede halfjaar van 2023. De Belastingdienst komt daar zo snel mogelijk op terug.

Wanneer kan ik de tegemoetkoming verwachten?
Binnenkort versturen wij de afrekeningen van de stookkosten 2022/2023, waarin de TTB is opgenomen. Wij streven er, samen met Ista, naar om dit nog voor het einde van het jaar te verzorgen. U wordt hier nog van op de hoogte gesteld.

Zó rekenen wij af bij een gebroken boekjaar
Als uw afrekening over een gebroken boekjaar gaat, wordt de TTB in twee delen toegepast. Ruim 50% wordt verrekend in de afrekening van 2022/2023, en het resterende bedrag (minder dan 50%) in de afrekening van 2023/2024. Zo kunnen ook nieuwe huurders die vanaf het tweede halfjaar een woning met blokverwarming van ons huren, van deze regeling profiteren.