Alles over de jaarlijkse huuraanpassing

Jaarlijkse huurverhoging

Rhenam Wonen maakt zich sterk voor betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam wonen in de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. Jaarlijks passen wij de huren van onze zittende huurders per 1 juli aan. Voor 1 mei hoor je met welk bedrag je huur wordt aangepast. 

In de brief die je van ons ontvangt, staat beschreven met welk bedrag de huur stijgt en wat je nieuwe huurprijs wordt. Ook staat hier beschreven op welke manier je bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging. Meer informatie over bezwaar maken en de huurverhoging vind je op de website van de Huurcommissie.

Huurverlaging voor huurders met een laag inkomen

In 2023 hebben wij, op basis van gegevens van de Belastingdienst, huurders met een laag inkomen en een huur van meer dan € 575,03 een eenmalige huurverlaging gegeven. Huurders die hiervoor in aanmerking komen en deze huurverlaging in 2023 niet hebben gekregen, kunnen tot en met 30 december 2024 een huurverlaging aanvragen.

Dit geldt alleen voor een huurder die:

 • Op 1 maart 2023 de huidige woning al huurde en hier ingeschreven stond;
 • In 2023 of begin 2024 geen huurverlaging heeft gekregen;
 • Een netto-huur heeft van meer dan € 577,91;
 • Een gereguleerd contract heeft;
 • In de zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging aantoonbaar een laag inkomen had. Het inkomen van inwonende kinderen tot 27 jaar telt hiervoor niet mee. Het gaat om de volgende inkomensgrenzen:
  • Eenpersoonshuishouden: kleiner dan of gelijk aan € 12.420
  • Eenpersoonshuishouden met AOW: kleiner dan of gelijk aan € 13.215
  • Meerpersoonshuishouden: kleiner dan of gelijk aan € 16.185
  • Meerpersoonshuishouden waarvan minstens 1-persoon met AOW: kleiner dan of gelijk aan € 17.575

Om de huurverlaging aan te vragen, dien je een verzoek in bij Rhenam en lever je bewijsstukken aan. Voor het verzoek kun je gebruik maken van de modelbrief van de Woonbond.

 

Bewijsstukken voor huurverlaging

Met het verzoek moeten de volgende bewijsstukken meegestuurd worden:

 • Een door de huurder opgestelde verklaring over de samenstelling van het huishouden. Vermeld in deze verklaring het totale aantal bewoners en de geboortedatum van inwonende kinderen.
 • De geschatte omvang van het actuele gezamenlijke bruto-inkomen over de afgelopen 6 maanden van alle leden van het huishouden, met uitzondering van inwonende kinderen onder de 27 jaar, gebaseerd op:
  • Inkomen uit arbeid en/of uitkering (ja/nee, hoogte)
  • Vakantiegeld (ja/nee, hoogte)
  • 13e maand (ja/nee, hoogte)
  • Inkomen uit onderneming of freelance-activiteiten (ja/nee, hoogte)
 • Bewijsstukken voor het actuele gezamenlijke bruto-inkomen over de afgelopen 6 maanden van alle leden van het huishouden, met uitzondering van inwonende kinderen onder de 27 jaar. Hiervoor geldt:
  • Werknemers: per persoon loonspecificaties van de afgelopen 6 maanden, minimaal de 1ste en de 6de  maand. 
  • Bewoners die een uitkering/AOW/pensioen ontvangen: per persoon specificaties van de ontvangen uitkering/AOW/pensioen in de afgelopen 6 maanden, minimaal de 1ste en de 6de  maand.
  • Zzp’ers: per zzp’er een schatting van de winst over de afgelopen 6 maanden.
  • Overige werkzaamheden: per persoon een schatting van het bruto-inkomen van de afgelopen 6 maanden uit de opbrengsten van die werkzaamheden, minus de daarvoor gemaakte kosten.

Als je aantoont dat je in aanmerking komt voor een huurverlaging, doen wij binnen drie weken na ontvangst van het (eventueel gecompleteerde) verzoek een voorstel tot huurverlaging.

Vanaf het moment dat je het volledige verzoek hebt ingediend, kan het tot drie maanden duren voordat de huurverlaging ingaat. De huurverlaging gaat altijd in per de eerste dag van die maand.

Voorbeeld: je dient op 20 mei 2024 een compleet huurverlagingsverzoek in, wij doen bijvoorbeeld op 8 juni 2024 een huurverlagingsvoorstel, de huurverlaging gaat dan in per 1 augustus 2024.