Jouw reactie
Je kunt op de woningen reageren tot de datum die in de advertentie vermeld staat, volgend op de publicatie van de woningen. Hierna wordt de selectie gedraaid en is bekend aan wie de woning wordt toegewezen. Jouw plaats is op Huiswaarts.nu te vinden, direct na het draaien van de selectie.

 

Toewijzing
Als je in aanmerking komt voor de woning, ontvang je automatisch bericht via e-mail. Jouw reactie kun je doorgeven via Huiswaarts.nu. Na acceptatie van de woning word je uitgenodigd voor een aanbiedingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de gevraagde gegevens gecontroleerd. Als alles in orde is, krijg je de woning toegewezen. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor het ondertekenen van het huurcontract en de sleuteluitreiking. Als je de woning hebt geaccepteerd en het huurcontract hebt getekend, word je uitgeschreven als woningzoekende.

 

Geen aanbieding
De aan Huiswaarts.nu deelnemende corporaties hebben met elkaar vastgesteld dat toekomstige huurders in een aantal gevallen niet in aanmerking komen voor een andere huurwoning. Dit houdt in dat, ondanks dat je op de eerste plaats eindigt, je geen aanbieding voor de woning ontvangt.

 

Situaties om te weigeren zijn bijvoorbeeld:

  • Huurders die nog een financiële verplichting open hebben staan bij één van de deelnemende corporaties.
  • Huurders die geen verhuurdersverklaring van het betaal- en woongedrag van de vorige verhuurder(s) kunnen afgeven.
  • Huurders die een negatieve verhuurdersverklaring afgeven waarbij sprake is van overlast of huurachterstand.
  • Huurders die negatief uit de creditcheck komen waarbij de corporatie een hoog risico loopt.

 

In ernstige gevallen vindt er een registratie plaats en word je gedurende een langere periode voor aanbieding uitgesloten. Hierbij gaat het om:

  • Huurders die zijn ontruimd op huurachterstand. Zij komen 1,5 jaar niet in aanmerking voor een woning.
  • Huurders die zijn ontruimd op overlast. Zij komen 3 jaar niet in aanmerking voor een woning.

 

Na het verstrijken van de genoemde periode kan er een tweede kans worden geboden. De tweede kans betreft een tijdelijk contract van 18 maanden met aanvullende voorwaarden. Na deze 18 maanden kan bij goed gedrag het contract worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Huurders die ontruimd zijn na ontdekking van een hennepplantage of andere ernstige criminele activiteiten, worden permanent uitgesloten. Dit geldt ook voor huurders die hun tweede kans hebben verspeeld.

De deelnemende corporaties registreren bovenstaande situaties in Huiswaarts.nu.