Uw reactie
U kunt op de woningen die leegkomen reageren tot de datum vermeld in de advertentie, volgend op de publicatie van de woningen. Hierna wordt de selectie gedraaid en is bekend aan wie de woning wordt toegewezen. Uw plaats is op huiswaarts.nu te vinden direct na het draaien van de selectie.

Toewijzing
Als u in aanmerking komt, ontvangt u automatisch bericht via e-mail. Uw reactie kunt u doorgeven via huiswaarts.nu. Na acceptatie van de woning wordt u uitgenodigd voor een aanbiedingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de gevraagde gegevens gecontroleerd. Als alles in orde is, krijgt u de woning toegewezen. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor het ondertekenen van het huurcontract en de sleuteluitreiking. Als u de woning heeft geaccepteerd en het huurcontract heeft getekend, wordt u uitgeschreven als woningzoekende.

Geen aanbieding
De aan huiswaarts.nu deelnemende corporaties hebben met elkaar vastgesteld dat toekomstige huurders in een aantal gevallen niet in aanmerking komen voor een andere huurwoning. Dit houdt in dat ondanks dat u op de eerste plaats eindigt, u geen aanbieding voor de woning ontvangt.

Situaties om te weigeren zijn bijvoorbeeld:

  • Huurders die nog een financiële verplichting open hebben staan bij één van de deelnemende corporaties.
  • Huurders die geen verhuurdersverklaring van het betaal- en woongedrag van de vorige verhuurder(s) kunnen afgeven.
  • Huurders die een negatieve verhuurdersverklaring afgeven waarbij sprake is van overlast of huurachterstand.
  • Huurders die negatief uit de creditcheck komen waarbij de corporatie een hoog risico loopt.

 

In ernstige gevallen vindt er een registratie plaats en wordt u gedurende een langere periode voor aanbieding uitgesloten. Hierbij gaat het om:

  • Huurders die zijn ontruimd op huurachterstand. Zij komen 1,5 jaar niet in aanmerking voor een woning.
  • Huurders die zijn ontruimd op overlast. Zij komen 3 jaar niet in aanmerking voor een woning.

 

Na het verstrijken van de genoemde periode kan er een tweede kans worden geboden. De tweede kans betreft een tijdelijk contract van 18 maanden met aanvullende voorwaarden. Na deze 18 maanden kan bij goed gedrag het contract worden omgezet in een contract voor onbepaalde tijd.

Huurders die ontruimd zijn na ontdekking van een hennepplantage of andere ernstige criminele activiteiten, worden permanent uitgesloten. Dit geldt ook voor huurders die hun tweede kans hebben verspeeld.

De deelnemende corporaties registreren bovenstaande situaties in huiswaarts.nu.