Actueel aanbod huurwoningen
Rhenam Wonen heeft woningen in Rhenen, Elst, Achterberg, Amerongen, Maarn, Overberg en Leersum. Zij biedt samen met de woningcorporaties uit Wageningen, Ede, Bennekom, Rhenen, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude en Veenendaal haar huurwoningen aan: er is een regionale woonruimteverdeling.

Het actuele aanbod vindt u op de website Huiswaarts.nu. Er wordt dagelijks nieuw aanbod aan de site toegevoegd. Wilt u hierop reageren? Schrijf u dan in via Huiswaarts.nu.

Uw reactie
U kunt via huiswaarts.nu reageren op de woningen die leegkomen. Dit kan tot in de advertentie vermelde datum. Hierna wordt de selectie gedraaid en is bekend aan wie de woning wordt toegewezen. Uw plaats op de rangordelijst is via huiswaarts.nu te vinden direct na het draaien van de selectie.

Voorwaarden
Hieronder leest u de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning bij Rhenam Wonen.

- U of tenminste één van de leden van uw huishouden moet 18 jaar of ouder zijn;
- U of tenminste één van de leden van uw huishouden moet de Nederlandse nationaliteit bezitten of over een geldige verblijfstitel in Nederland beschikken.

Inkomensvoorwaarden
Aan de woningen zelf worden voorwaarden gesteld met betrekking tot hoogte van uw inkomen. Bij de geadverteerde woningen worden deze voorwaarden vermeld. Meer informatie? Kijk op Huiswaarts.nu.

Passend toewijzen
Vanaf 1 januari 2016 moeten wij onze woningen passend toewijzen. Dit houdt in dat er bij de woningadvertenties op www.huiswaarts.nu extra inkomenseisen worden vermeld. Deze inkomenseisen kunnen ook van invloed zijn op de volgorde.

Voor de woningen van  Rhenam Wonen betekent dit het volgende:

  • Om in aanmerking te komen voor een woning moeten eenpersoonshuishoudens een belastbaar jaarinkomen hebben van minder dan € 40.765. Voor meerpersoonshuishoudens geldt een grens van € 45.014 (gezamenlijk belastbaar jaarinkomen).
  • Woningzoekenden met een inkomen onder de huurtoeslaggrenzen mogen niet reageren op woningen met een huur boven de aftoppingsgrenzen van de Wet op de Huurtoeslag.

In de infographic kunt u zien wat dat voor u betekent.

Als een woning passend wordt toegewezen betekent dit niet automatisch dat u in aanmerking komt voor huurtoeslag. Als u wilt weten of u daarvoor in aanmerking komt dan kunt u een proefberekening maken. 


Controle inkomen
Uw inkomen wordt gecontroleerd aan de hand van een inkomensverklaring van de belastingdienst. Bent u actief op zoek, vraag dan deze verklaring al aan. Dit kan via de belastingtelefoon (0800 - 0543) en is kosteloos.

 

INFOGRAPHIC