Als u een woning van Rhenam Wonen huurt, is het mogelijk om uw huurwoning te ruilen voor een andere huurwoning in Rhenen of in een andere woonplaats. Voor woningruil heeft u altijd toestemming nodig.

Hoe gaat u te werk als u met iemand van woning wilt ruilen?
Als u een geschikte woningruilpartner heeft gevonden dient u het formulier aanvraag woningruilin te vullen.

Aan woningruil zijn kosten verbonden. Per aanvrager betaalt u € 22,69 voor een bijdrage in de administratiekosten. U kunt dit bedrag betalen op ons kantoor met uw pinpas of het bedrag overmaken op bankrekening NL58 BNGH 028.50.16.253. Uw verzoek wordt in behandeling genomen zodra de eigen bijdragen door ons ontvangen zijn.

Beide aanvragers moeten het aanvraagformulier volledig invullen en ondertekenen. U stuurt dit ingevulde aanvraagformulier naar Rhenam Wonen. Het is belangrijk om gelijk de benodigde papieren toe te voegen waarop de verhuurder de woningruil kan beoordelen. De verhuurder bekijkt of u en de persoon waarmee u wilt ruilen aan de juiste voorwaarden voldoen. Ze toetsen uw aanvraag aan de geldende voorwaarden ten aanzien van gezinssamenstelling, inkomen en eventuele andere voorwaarden. Als er één partij van een andere verhuurder huurt, moet daar nagevraagd worden wat de procedure is. Dit verschilt namelijk per corporatie. Pas als beide woningcorporaties akkoord gaan met uw aanvraag, kan de woningruil plaatsvinden.

Rhenam Wonen verleent in de volgende situaties toestemming voor woningruil:

  • Het moet om zelfstandige woonruimte gaan
  • U moet uw nieuwe woning in de huidige staat accepteren
  • Beide ruilpartners mogen geen huurachterstand en/of een slecht betalingsgedrag hebben
  • Beide ruilpartners mogen geen overlast veroorzaken door hun woongedrag
  • U moet daadwerkelijk in de andere woning gaan wonen
  • De nieuwe huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar. Na dit jaar kan de huur conform de Algemene Voorwaarden artikel 9.2 opgezegd worden.
  • Wij houden rekening met de (eventuele) passendheidsnormen (inkomen, gezinssamenstelling, grootte van de woning etc.)
  • Geen tijdelijke verhuur.

 

Documenten