Onderhoudsabonnement 
Huurt u een woning van Rhenam Wonen? Dan kunt u voor klein onderhoud aan uw woning een onderhoudsabonnement af sluiten. Het gaat om werkzaamheden die normaal gesproken uitgevoerd moeten worden door de huurder zelf. Deze worden dan door Rhenam Wonen uitgevoerd.

Kosten
Het onderhoudsabonnement kost € 4,60 per maand (prijspeil 1 juli 2015). Voor de huurder die al een woning bij Rhenam Wonen huurt bedraagt het entreegeld € 22,69. Dit is een éénmalig bedrag. Daarna bedragen de kosten € 4,60 per maand (prijspeil 1 juli 2015). U kunt het abonnement op elk gewenst tijdstip opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Ingangsdatum
Met ingang van de eerste dag van de maand gaat het onderhoudsabonnement voor u in.

Glasverzekering 
Bijna alle huurders van Rhenam Wonen hebben een glasverzekering afgesloten. Per maand wordt dit gelijktijdig met de huur, bij u in rekening gebracht. Mocht u een kapotte ruit hebben dan kunt u direct Meijers Assurantiën bellen op het telefoonnummer: 0800-020 50 10. 

Valt u woning onder een VvE neem dan contact op met Rhenam Wonen (0317) - 68 32 00.

Ramen wassen 
Ramen wassen is een verantwoordelijkheid van de bewoner, maar Rhenam Wonen biedt de huurders van de hoogbouw de kans om het ramenwassen onder te brengen in de servicekosten. De kosten zijn € 4,00 (bij nieuwbouw gelden andere bedragen). Voor dit bedrag per maand worden vier keer per jaar uw ramen gewassen. Bij nieuwe huurders van onze hoogbouw woningen zit het ramenwassen standaard in de servicekosten. Voor meer informatie over het ramenwassen kunt u ons bellen op (0317) 68 32 00. 

Schoonmaken dakgoten 
De dakgoten worden standaard door Rhenam Wonen schoongemaakt. De kosten hiervoor zijn maximaal € 0,97 per maand (prijspeil juli 2015).