Regeling huurbevriezing of huurverlaging
In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat huurders met een laag inkomen en relatief hoge huur huurverlaging of bevriezing kunnen krijgen.

Wat is huurbevriezing?
Huurbevriezing betekent dat uw huur dit jaar hetzelfde blijft. U krijgt dan geen huurverhoging per 1 juli 2020.

Komt u in aanmerking voor huurbevriezing?
In 2020 gaat het om twee groepen corporatiehuurders van sociale huurwoningen:

Groep 1

Huishoudens met een kale huur boven de ‘aftoppingsgrens’ en een laag inkomen.

De aftoppingsgrens in 2020 is:

  • € 619,01 voor een- en tweepersoonshuishoudens
  • € 663,40 voor huishoudens van drie of meer personen.  


Met 'laag inkomen' wordt bedoeld:

  • Lager dan € 15.500 als je alleen woont
  • Lager dan € 26.500 als je met 2 personen woont
  • Lager dan € 33.500 als je met 3 of meer personen woont


Groep 2

Huishoudens met een kale huur boven de € 737,14 en een iets hoger inkomen.

Met 'iets hoger inkomen' wordt bedoeld:

  • Tussen € 15.500 en € 27.000 als je alleen woont
  • Tussen € 26.500 en € 37.000 als je met 2 personen woont
  • Tussen € 33.500 en € 43.500 als je met 3 of meer personen woont


Wanneer kunt u huurbevriezing aanvragen?
U kunt alleen huurbevriezing aanvragen gedurende de bezwaarperiode voor de jaarlijkse huuraanpassing (1 mei tot 1 juli). Bij toekenning wordt uw huurprijs per 1 juli bevroren (= uw huurverhoging nul procent). De ‘bevriezing’ is één jaar geldig.

Wanneer komt u in aanmerking voor huurverlaging?
U kunt huurverlaging aanvragen als de rekenhuur (kale huurprijs plus gesubsidieerde servicekosten) van uw sociale huurwoning hoger is dan € 737,14, uw inkomen is gedaald en u met uw nieuwe inkomen in aanmerking komt voor huurtoeslag. Huurverlaging kunt u het hele jaar door aanvragen.

Hoe kunt u huurbevriezing of huurverlaging aanvragen?
Dat doet u via Aanvraagformulier Huurbevriezing of Huurverlaging of u kunt het aanvraagformulier tijdens kantooruren telefonisch opvragen bij Rhenam Wonen via (0317) 68 32 00.

Wat moet u meesturen bij uw aanvraag huurbevriezing of huurverlaging?

Bij uw aanvraag stuurt u mee:

  • Uittreksel uit de Basis Registratie Personen (BPR) waaruit blijkt welke personen staan ingeschreven op het adres van de woning op het moment dat de huurbevriezing of huurverlaging wordt aangevraagd (het uittreksel kunt u opvragen bij uw gemeente).
  • Inkomensverklaring geregistreerd inkomen Belastingdienst 2019 en actuele loonstro(o)k(en) of uitkeringsspecificatie(s) van alle personen van 18 jaar en ouder die op uw adres staan ingeschreven.


Een Inkomensverklaring geregistreerd inkomen Belastingdienst kunt u opvragen door met uw DigiD in te loggen op www.belastingdienst.nl. Heeft u geen DigiD? Belt u dan de Belastingtelefoon (0800-0543) om de verklaring op te vragen.