Voor het aanvragen van een woonvoorziening dient u altijd eerst contact op te nemen met uw gemeente. De gemeente bekijkt uw aanvraag en beoordeelt of deze vergoed wordt door de gemeente. Komt u bij de gemeente niet in aanmerking voor een vergoeding dan kunt u contact opnemen met Rhenam Wonen.

Rhenam Wonen gaat een bijdrage leveren voor de woonvoorzieningen die de gemeente niet meer vergoed voor huurders met een beperking. De bijdrage is 50% van de kosten van de aanpassing(en) met een maximum van € 1.000,-- inclusief BTW. 

Voorwaarden en procedure

  • U huurt een woning van Rhenam Wonen.
  • U heeft een aantoonbare medische indicatie gekregen via de huisarts of gemeente.
  • De hoogte van de subsidie aan de huurder is maximaal 50% van de kosten (inclusief BTW en arbeidskosten voor het uit laten voeren door een vakman) met een maximum per aanpassing van € 1.000,-- inclusief BTW.
  • U kunt in het kader van deze regeling slechts één keer subsidie aanvragen per ingediende indicatie.
  • Rhenam Wonen vraagt aan de hand van de medische indicatie een offerte aan en stuurt u een schriftelijke overeenkomst met antwoordenveloppe voor ondertekening. 
  • Mocht u de kosten niet kunnen betalen dan kan er een afbetalingsregeling met u worden getroffen binnen een redelijke termijn. In sommige gevallen kan Rhenam Wonen onderzoeken of de betaling middels een huurverhoging kan worden geregeld als u dit wenst. U ontvangt van Rhenam Wonen een overeenkomst met daarin de gemaakte afspraken ter ondertekening.
  • Voor uitvoering van de werkzaamheden maakt de aannemer of installateur rechtstreeks een afspraak met u.
  • Rhenam Wonen ontvangt de totale nota van de aannemer of installateur na uitvoering van de werkzaamheden.
  • Na gereedmelding ontvangt u een nota waarvan de afgesproken subsidie reeds is afgetrokken of de huurverhoging wordt doorberekend.