Huurtoeslag is bestemd voor alle huurders die in verhouding tot hun inkomen te veel huur betalen. Voorwaarde hierbij is dat de vermogensgrens niet wordt overschreden. Het is geen gunst, maar een recht dat wettelijk is vastgelegd. Huurders kunnen huurtoeslag bij de Belastingdienst aanvragen.

Hoe vraagt u huurtoeslag aan?
Huurtoeslag dient u rechtstreeks aan te vragen bij de Belastingdienst, kijk op www.toeslagen.nl.

Huurtoeslag is een overheidsbijdrage
De Belastingdienst keert de toeslagen uit op uw eigen giro- of bankrekening.

Meer informatie
Op de website van de Belastingdienst www.toeslagen.nl vindt u alle actuele informatie over dit onderwerp. 
Als u hulp nodig heeft bij het aanvragen van huurtoeslag, kunt u contact met ons opnemen.