Rhenam Wonen maakt zich sterk voor betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam wonen in de gemeenten Rhenen en Utrechtse Heuvelrug. Om uw huur betaalbaar te houden, kiezen wij al jaren voor een beperkte huurverhoging.

Met de beide huurdersorganisaties - Stichting Huurdersorganisatie REA en Stichting Huurdersplatform Amerongen & Omstreken - hebben wij afspraken gemaakt over de huurverhogingen voor de komende jaren (2020 – 2023). Deze meerjarenafspraken leiden tot een gelijkmatige en mogelijk bescheiden huurverhoging.

Daarbij hebben wij afgesproken dat er geen inkomensafhankelijke huurverhoging wordt toegepast. De woning is voor ons het uitgangspunt voor de huurprijs, niet het inkomen van de huurder.

Huuraanpassing 
Het Sociaal Huurakkoord, dat Aedes en de Woonbond in 2018 hebben gesloten, ligt aan de basis van de meerjarenafspraken die wij met de huurdersorganisaties hebben gemaakt. Aanvullend hebben wij met de huurdersorganisaties afspraken gemaakt over het beperken van de huurverhoging op het moment dat de inflatie oploopt. Huurders van sociale huurwoningen hebben hier bij de huurverhoging 2020 direct voordeel van. De huurverhoging voor sociale huurwoningen komt voor 2020 namelijk 0,5% lager uit dan de inflatie van 2,6%.

Voor de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 verhogen wij de huur met het inflatiepercentage van 1,4%, tenzij in de contracten anders is afgesproken. Deze huurverhoging geldt voor geliberaliseerde woningen maar ook voor parkeerplaatsen en garages.

Bezwaar maken
Als huurder van een sociale huurwoning kunt u om verschillende redenen bij Rhenam Wonen bezwaar maken tegen de huurverhoging. Dit kan tot en met 30 juni 2021 door middel van een bezwaarschrift jaarlijkse huurverhoging, waarin u uitlegt waarom u bezwaar maakt.

Gegronde redenen zijn:

  • De huurverhoging bedraagt meer dan de maximale huurverhoging;
  • De huur komt door de verhoging boven de maximale huurprijsgrens volgens het puntensysteem;
  • In het voorstel voor de huurverhoging staan fouten, bijvoorbeeld een verkeerde ingangsdatum of huurprijs;
  • De verhuurder wil binnen 12 maanden de kale huur opnieuw verhogen, met uitzondering van huurverhoging als gevolg van geriefsverbeteringen en/of duurzaamheidsinvesteringen;
  • De huurder heeft het voorstel minder dan 2 maanden voor de ingangsdatum ontvangen;
  • De Huurcommissie heeft de huur tijdelijk verlaagd omdat ernstige onderhoudsgebreken nog niet zijn verholpen;
  • Er is sprake van all-in huur, waardoor de kale huurprijs niet bekend is.


Op www.huurcommissie.nl vindt u meer informatie over het maken van bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging. Hier vindt u ook een formulier dat u kunt gebruiken als bezwaarschrift. Let op: het ingevulde formulier moet u sturen naar Rhenam Wonen, niet naar de Huurcommissie.

Vragen
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Rhenam Wonen via (0317) 68 32 00 of info@rhenam.nl.

Huurkrant
In de huurkrant vindt u informatie over de jaarlijkse aanpassing van de huur van zelfstandige woonruimte en alles wat daarmee te maken heeft. Deze krant ontvangt u van ons via de post of bekijk deze via Huurkrant.