Hier kunt u een aanvraag doen voor een SEPA-machtiging. Deze gegevens worden verwerkt door Rhenam Wonen.

Voorbeeld: NL99 BANK 0123 4567 89