Als u een woning zoekt, huurt of koopt van Rhenam Wonen, dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Persoonsgegevens zijn onder andere uw naam, adres en woonplaats. Maar bijvoorbeeld ook de gegevens over uw inkomen. Wij hanteren daarbij als uitgangspunt, dat we niet meer gegevens van u verzamelen dan noodzakelijk voor de uitvoering van ons werk. Wij gebruiken en beveiligen uw persoonsgegevens volgens de eisen van de wet (de Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG).

Privacy gaat over uw 'persoonlijke levenssfeer'. Uw persoonsgegevens hebben daar veel mee te maken. Onze privacyverklaring is daarom belangrijk. Hierin leest u welke gegevens wij van u gebruiken en waarvoor. Zo weet u precies hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen in onze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in onze privacyverklaring aan te brengen. Wijzigingen of aanvullingen vinden plaats in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
Wij adviseren u om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, bijvoorbeeld wanneer u nieuwe persoonsgegevens opgeeft.

Websites van derden
Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Stuur uw vraag of bericht naar Rhenam Wonen, Binnenhof 9, 3911 NP Rhenen. U kunt uw vraag ook digitaal stellen via het contactformulier op deze website dan wel een mailbericht te sturen naar info@rhenam.nl