01 juli 2021

(T)huis in de buurt.

Als Rhenam Wonen bieden we een (t)huis voor onze huidige en toekomstige huurders. Wonen en leven gaan voor ons hand in hand. Dit principe staat dan ook centraal in onze koers voor de komende jaren.

Met de titel 't(huis) in de buurt' brengen we tot uitdrukking dat we zorgdragen voor voldoende passende woningen en dat we bovenal woningen aanbieden die voor onze huurders als een 'thuis' voelen. We zijn er voor ál onze huurders in de buurt. Daarbij zijn we zelf ook thuis in de buurt. De buurt vormt voor ons het vertrekpunt voor onze opgaven en onze aanpak met huurders.

Bij het ontwikkelen van ons ondernemingsplan hebben we de wens tot samenwerking in de praktijk gebracht. De ontwikkelingen in onze omgeving hebben we verkend in samenspraak met onze huurderorganisaties, de gemeenten waar we werkzaam zijn, onze raad van commissarissen en onze medewerkers. We hebben met elkaar de opgaven voor Rhenam in kaart gebracht en gesproken over de vraag waar Rhenam voor staat.
Dit heeft geresulteerd in het voorliggende ondernemingsplan, waarin vier strategische speerpunten centraal staan:
  1. volkshuisvestelijke kerntaken;
  2. sociaal maatschappelijke meerwaarde;
  3. dienstverlening op maat;
  4. robuuste organisatie en een gezonde bedrijfsvoering.
 
De korte versie lezen van ons Ondernemingsplan.
 
news-image_2773