Bij Rhenam Wonen werken we doorlopend aan het verbeteren van onze kwaliteit: een goede dienstverlening en tevreden klanten. Daarom onderzoeken we of je tevreden bent en waar het beter kan.
 

Jouw mening is belangrijk
In het onderzoek vragen we naar alle zaken waar jij mee te maken kunt krijgen. Een aantal voorbeelden:

  • Handelen wij reparaties goed af?
  • Komen wij onze afspraken na?
  • Worden jouw klachten naar tevredenheid opgelost?

Voor het onderzoek ontvangen huurders vragenlijsten per e-mail of huurders worden gebeld om de vragen telefonisch door te nemen. KWH voert dit onderzoek voor ons uit. Misschien heb jij zelf weleens een vragenlijst ingevuld?

KWH
KWH is het kennis- en kwaliteitscentrum voor woningcorporaties en helpt woningcorporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Dat doet ze onder andere door voor ruim 150 corporaties de waardering van huurders voor de dienstverlening van hun corporatie te onderzoeken.

Keurmerk KWH-Huurlabel
Corporaties kunnen in aanmerking komen voor een keurmerk bij het huurdersonderzoek; het KWH-Huurlabel. Wanneer huurders tevreden zijn, de dienstverlening volledig is onderzocht en een onafhankelijke commissie het onderzoek en de resultaten heeft beoordeeld, dan krijgt een corporatie dit keurmerk.

Rhenam Wonen werkt aan een goede dienstverlening!
Het is voor ons belangrijk dat onze huurders tevreden zijn. In hoeverre slagen wij hierin? Dat horen we graag! Daarom laten we ieder kwartaal onderzoek uitvoeren. Je kunt daarvoor per e-mail een vragenlijst ontvangen of je kunt gebeld worden. 

KWH voert dit onderzoek uit
KWH, het kennis- en kwaliteitscentrum voor woningcorporaties, voert het onderzoek voor ons uit. In de vragenlijst staan vragen als:

  • Vind je dat je snel wordt geholpen als je ons belt of een e-mail stuurt?
  • Ben je tevreden over hoe reparaties worden uitgevoerd?
  • Is informatie die je zoekt makkelijk te vinden?
  • Wat vind je het belangrijkst wanneer er onderhoud wordt uitgevoerd?

 

Jouw mening telt!

Ieder kwartaal voert KWH het onderzoek voor ons uit. Ontvang je een vragenlijst of word je gebeld, dan stellen we het zeer op prijs als je aan het onderzoek meewerkt. Hoe meer huurders ons laten weten of ze tevreden zijn over onze dienstverlening, hoe meer wij onze dienstverlening kunnen verbeteren en kunnen afstemmen op wat jij belangrijk vindt.

Meer informatie?
Wil je meer weten over dit onderzoek, dan kun je contact opnemen met Carine Kuipers-Despomare, via telefoonnummer (0317) - 683200. Op KWH voor-huurders vind je meer informatie over KWH.

 

Veelgestelde vragen rondom huurdersonderzoek

Ik heb een vragenlijst ontvangen vanuit KWH. Wat is KWH?
KWH onderzoekt voor ons wat huurders vinden van onze dienstverlening. KWH is het kennis- en kwaliteitscentrum voor woningcorporaties en helpt woningcorporaties om samen met huurders te werken aan goede dienstverlening. Dat doet ze onder andere door voor ruim 150 corporaties de waardering van huurders voor de dienstverlening van hun corporatie te onderzoeken. Ook wij zijn aangesloten bij KWH en laten onze dienstverlening door hen onderzoeken.

Hoe komt KWH aan mijn gegevens?
Rhenam Wonen heeft jouw naam en adresgegevens ter beschikking gesteld aan KWH voor onderzoek. Rhenam Wonen mag dit doen omdat het gaat om een eigen onderzoek. Dit is vastgelegd in de zogenaamde AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Je kunt ervan uitgaan dat zowel de corporatie als KWH zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Je gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en jouw antwoorden blijven anoniem. Alleen gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van het onderzoek mogen aan het onderzoeksbureau verstrekt worden.

Waarom ben ik als huurder niet geïnformeerd over het gebruik van mijn gegevens voor het onderzoek?
Corporaties zijn wettelijk niet verplicht om huurders te informeren over het gebruik van hun gegevens voor het doen van onderzoek, zolang het gaat om statistisch onderzoek, dus met resultaten die geen individuele huurders kunnen identificeren. Het resultaat is dus echt anoniem.

Wanneer neemt KWH contact met mij op?
KWH onderzoekt doorlopend onze dienstverlening. Heb je het afgelopen half jaar contact met ons opgenomen, bijvoorbeeld voor een reparatieverzoek, of heb je een nieuwe woning? Dan is de kans groot dat je een telefoontje of e-mail krijgt voor het onderzoek. Als je een e-mail ontvangt, dan is deze verzonden door DESAN. Dit is het onderzoeksbureau met wie het KWH samenwerkt. Je kunt ook telefonisch benaderd worden op maandag t/m vrijdag van 17:30 uur tot 21:30 uur en op zaterdag van 10:00 uur - 15:00 uur. Je bent uiteraard niet verplicht mee te werken aan het onderzoek.

Ik wil geen vragenlijsten meer ontvangen. Hoe kan ik me afmelden?
Je kunt dit aan ons doorgeven. Wij zorgen ervoor dat je in de toekomst geen vragenlijst meer ontvangt.

Hebben jullie een keurmerk?
Rhenam Wonen heeft het keurmerk KWH-Huurlabel. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat huurders tevreden zijn en een onafhankelijke commissie het onderzoek en de resultaten heeft bekeken, dan krijgt een corporatie dit keurmerk toegekend. Corporaties die het keurmerk hebben, blijven de waardering van hun huurders onderzoeken. Blijkt dat de waardering voor de dienstverlening niet meer voldoende is, dan kan een corporatie het keurmerk ook weer kwijtraken. Zo kun je er zeker van zijn dat een corporatie met het keurmerk KWH-Huurlabel goede dienstverlening biedt.