Informatie op de website 
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Ook wordt getracht de informatie actueel te houden. Dit laat onverlet dat er aan de op de website vermelde informatie geen rechten kunnen worden ontleend. Rhenam Wonen geeft nadrukkelijk geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit van de vermelde informatie. Wij verzoeken u daarom bij twijfel contact op te nemen.

Gebruik website 
Rhenam Wonen is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van deze website.

Externe links 
Deze site bevat een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Rhenam Wonen kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links.