Projecten

Leefbaarheid

Wij willen graag dat u prettig woont. Rhenam Wonen investeert daarom (ook) in leefbaarheid. Voorbeelden hiervan zijn: 

  • Rookmelders aanbrengen in alle huurwoningen, om de veiligheid te verbeteren.
  • Het aanbrengen van inbraakwerend hang- en sluitwerk bij nieuwbouwprojecten, planmatig onderhoud en bij mutatie. Meer informatie kunt u vinden op www.politiekeurmerk.nl
  • Preventieve tips, bijvoorbeeld voorlichting op het gebied van veiligheid.
  • Het aanpakken van overlastproblemen, samen met andere direct betrokkenen.
  • Het bestrijden van hennepteelt in ons bezit, samen met politie, provincie en de gemeente Rhenen. 
  • Participeren in het Sociaal Domein (gemeente Rhenen).
  • Het leveren van een (financiële) bijdrage aan de parkeerproblematiek (De Kleine Kampen)
  • Het investeren in verbetering van de openbare ruimte, daar waar Rhenam Wonen bezit heeft (achterpaden, erfafscheidingen). 

Onderzoek
Wij willen graag weten wat onze huurders belangrijk vinden. We voeren daarom regelmatig onderzoek uit op het gebied van leefbaarheid. 

 

Dr. Wallerstraat

Dr. Wallerstraat

Het Wijkcomité Rhenen en het ZAAP zet zich in om de hoeveelheid afval rondom vuilcontainers te verminderen. Daarvoor is nu een informatiebord ontwikkeld, waarop in zes talen is aangegeven hoe om te gaan met het afval.

Er is een proef in de Dr. Wallerstraat in Rhenen. Daar is een afvalbord opgehangen, waarop in zes talen is aangegeven hoe om te gaan met restafval. Samen proberen we de bewoners te attenderen op het feit dat het afval niet naast de containers gedeponeerd moet worden. Ook wordt gevraagd om de containers dicht te doen na gebruik. Bovendien is er een speciaal telefoonnummer dat gebeld kan worden: het grof vuil wordt dan opgehaald. 

 Want Rhenen schoon, dat doen we samen!

Plaats: Rhenen
Status: afgerond
Bekijk project

Populierenlaan 5 en 5.1

Aan de Populierenlaan 5 en 5.1 ligt een groenstrook die recent door Rhenam Wonen is aangekocht. Wij hebben deze strook ingeplant om vervuiling te voorkomen.

Plaats: Rhenen
Status:
Bekijk project

Trappenhuizen Dr Wallerstraat

De trappenhuizen aan de Dr Wallerstraat zijn aan de binnenkant schoongemaakt, geschilderd en de verlichting is aangepast. Vanaf nu (april) worden de trappenhuizen regelmatig door een schoonmaakbedrijf schoongemaakt. Dit ligt in het verlengde van de actie om de hoeveelheid afval te verminderen en de leefbaarheid te bevorderen.

Plaats: Rhenen
Status: afgerond
Bekijk project
pagina 1 van 1