Missie

De missie van Rhenam Wonen is als volgt geformuleerd:

Wij zijn als maatschappelijk ondernemer een professionele leverancier van kwalitatief goed, betaalbaar en passend wonen in een prettige woonomgeving. Onze kracht ligt in het realiseren en beheren van duurzaam en betaalbaar sociaal vastgoed met het accent op het individu. Wij zetten ons in voor mensen die moeilijk op eigen kracht in woonruimte kunnen voorzien.

Met de term maatschappelijk ondernemer bedoelen we dat wij moeten functioneren als een zelfstandige ondernemer, met een sociaal maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Ondernemingsplan: de menselijke maat in wonen
In ons Ondernemingsplan kunt u lezen welke koers Rhenam Wonen de komende jaren vaart. De titel van het ondernemingsplan geeft aan waar het ons om gaat; het leveren van klantwaarde. Wij ondernemen met de menselijke maat als uitgangspunt. Politieke en economische ontwikkelingen dwingen ons tegelijkertijd tot realisme: wij staan met de beide benen op de grond. Wij nemen geen onverantwoorde risico’s, maar blijven wel in beweging.